Je možné, že snímky nepatří u dané akce k platným způsobům doručení. Předtím, než zkusíte snímek nahrát do nabídky nebo ho pošlete přátelům či rodině, se ujistěte, zda je možné ho použít.
 
Krok 1: Pořízení snímku mobilním telefonem
 

1. V telefonu si zobrazte vstupenky od primárního vydavatele.
2. Před pořízením snímku zkontrolujte, zda jsou na obrazovce dobře vidět informace o sekci, řadě a čísle místa a QR kód.
3. Vytvořte snímky všech vstupenek, které prodáváte.
 
• Pokud máte iPhone (jiný model než iPhone X)
• Stiskněte a podržte současně tlačítko Home a tlačítko pozdržení hovoru (nebo vypínače).
• Pokud uvidíte bliknutí, znamená to, že snímek byl vytvořen a uložen do složky s fotkami.
 
• Pokud máte iPhone X
• Stiskněte a podržte současně tlačítko zesílení hlasitosti a tlačítko pozdržení hovoru (nebo vypínače).

Krok 2: Nahrání snímku do služby StubHub

1. V mobilním prohlížeči (ne v aplikaci StubHub) zadejte adresu stubhub.cz.
2. V horní části domovské obrazovky vyberte ikonu Prodat vstupenky.
3. Najděte akci, na kterou prodáváte vstupenky > vyberte ji > klepněte na možnost Spustit nabídku.
4. Nastavte počet vstupenek a informace o parkovací kartě. Vyplňte i ostatní potřebné údaje.
5. V části Jaký typ vstupenek nabízíte? klepněte na možnost Vstupenka v mobilu.
6. Klepněte na možnost Připraveno k nahrání > nahrajte vstupenky.
7. Vyberte všechny potřebné snímky a klepněte na tlačítko Hotovo.

Po nahrání snímků vstupenek pokračujte ve vytváření nabídky, aby bylo možné vstupenky ve službě StubHub zpřístupnit.