Återbetalningar handläggs vanligtvis inom 3–5 arbetsdagar enligt den betalningsmetod som användes vid det ursprungliga köpet.

VIKTIGT! Återbetalningar kan inte ske med en annan betalningsmetod. Kontakta utfärdaren av det ursprungliga kortet för att kunna överföra beloppet.

kontakta oss  om du ändå inte får en återbetalning av ditt köp. Glöm inte att ange beställningsnumret. Vi kontrollerar att allt är korrekt.